MENTORS

MentorsRAGHAVENDRA HUNASGI

CA ULLAS KAMATH

PRADEEP G. PAI

CA S.S. NAYAK

RAMA IYER

HAREESH S BELAWADI

Prasad Menon

DR. RAJKUMAR PHATATE

DR. SACHIDANANDA B. S.

MR. GANESH RAYALA

DR. JAGDISH CHATURVEDI

Dr. SREEKANTH ARIMANITHAYA

Mr. CANY MENDONSA

PRAVEEN KUMAR KALBHAVI

ABHILASH THIRUPATHY

Mr. Sudhir C.P.

DR. K. SANKARAN

Prof. INDRANI KARUNASAGAR

Prof. IDDYA KARUNASAGAR

G. SRINIKETHAN

PROF. NIRANJAN N CHIPLUNKAR